Welkom by ons webruimte!

 

Beroepskeuse begin al op skool.

 

Die keuse van eerstens `n kursus en later,  van `n beroep, is een van die belangrikste lewensbesluite.`n Goeie keuse bring sukses en werksbevrediging,  sodat werk `n aangename deel van jou lewe word.

Ons kan jou hiermee help.

 

In ons benadering tot Beroepsvoorligting fokus ons veral op drie aspekte:

 

Wat is realisties vir jou? Wat sal jy suksesvol kan doen, of bemeester, of voltooi?

 

Wat is verstandig? Wat is die werks- of loopbaanmoontlikhede in `n rigting?

 

Wat is logies vir jou? Wat pas by die tipe mens wat jy is? Waarin sal jy gelukkig wees?

 

Ons identifiseer jou sterkpunte  en soek dan `n rigting waarin hulle gekombineer en ingesluit kan word. Hoe meer sterkpunte ingesluit kan word, hoe beter is die kanse,  nie net op sukses nie, maar ook op beroepsbevrediging.

 

TRU Developing - Creative Web Development